Sparringpartner

Met de mogelijkheden meedenken.

Door Geert Arts (Directeur Commerciële zaken)

In gesprek met eigenaren en beheerders van gebouwen komt één kwestie altijd terug: door alle technische mogelijkheden, kosten, baten en veranderende eisen op duurzaamheidsvlak zien velen tussen de bomen het bos niet meer. Niet alleen zijn er heel veel variabelen, er zijn ook heel veel wederzijdse afhankelijkheden. Een complex speelveld van mogelijkheden, noodzakelijk onderhoud, potentiële verduurzaming, éénmalige investeringen en structurele lasten. Onder de streep zou dan ergens de beste strategie moeten overblijven, maar het vinden daarvan is voor vrijwel iedereen een uitdaging.

Orde in chaos

De eerste behoefte van deze partijen is geen plan, visie of de plechtige belofte dat wij het wel even voor ze gaan regelen, maar juist het scheppen van orde in de chaos en kritisch meedenken. Het web van mogelijkheden vertalen naar een overzichtelijk aantal keuzes, inclusief een beeld van de concrete gevolgen daarvan. Gevolgen in termen van kosten, baten, duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van het pand. Bij bv3 Vastgoed | Adviseurs  Ingenieurs hebben we een sterke eigen visie op het beheren, onderhouden en exploiteren van gebouwen, maar we laten de regie nadrukkelijk aan onze opdrachtgever. Dat bereiken we door heldere keuzes voor te leggen.

Vanuit de lange termijn

Te vaak nog vindt gebouwenbeheer plaats vanuit de korte termijn. Men baseert het handelen niet genoeg op de toch wel forse levensduur van een pand of is bang dat verduurzaming leidt tot desinvesteringen. Bijvoorbeeld omdat technische installaties dan vervangen moeten worden, voordat de economische levensduur verstrijkt. Wij willen de wereld van morgen creëren, maar zonder daarbij de realiteit van vandaag uit het oog te verliezen. Maar evengoed merken we dat, wanneer je over een langere tijdshorizon kijkt, verduurzaming en een gunstige exploitatie niet op gespannen voet staan. Integendeel.

De eerste behoefte van deze partijen is geen plan, visie of de plechtige belofte dat wij het wel even voor ze gaan regelen, maar juist het scheppen van orde in de chaos en kritisch meedenken.

Heldere keuzes

De realiteit zoals die er is, is altijd ons uitgangspunt. Bij een nieuw te realiseren pand is het afwegingskader dus totaal anders dan bij het opstellen of herzien van een MJOP voor een pand dat al een halve eeuw bestaat. Maar binnen élk kader zijn er mogelijkheden om te verduurzamen en om te verbeteren. Het gaat er vooral om dat je de mogelijkheden terugbrengt tot een aantal overzichtelijke opties en daar heldere keuzes in maakt. Maar als je die opties goed in beeld brengt, is het maken van keuzes een stuk makkelijker, zo zien wij elke keer weer.

Als er heldere keuzes voorliggen, worden heldere keuzes gemaakt. Zo simpel is het. Onze eigen rol is daarin zo groot als nodig. Ook daarin voeren opdrachtgevers de regie. Wat we vaak zien is dat we periodiek de plannen aanscherpen en dat opdrachtgevers soms met nieuwe wensen bij ons terugkomen. Omstandigheden veranderen tenslotte en vragen om nieuwe, heldere keuzes. 

Samen aan de slag?

Adres

De Grote Elst 9-11,
5246 JM  Rosmalen

Postbus 271
5240 AG  Rosmalen

(073) 639 9310

info@bv3vai.nl

Kom in contact