Beheer

Life Cycle Vision, MJOP en tekeningenbeheer

Als BV3 Vastgoed | Architecten Ingenieurs maken we plannen voor het beheer van gebouwen op zowel de korte als lange termijn. Onderdeel daarvan zijn Life Cycle Vision, MJOP en tekeningen- beheer. De precieze invulling van de plannen hangt natuurlijk mede af van de wensen en mogelijkheden die er zijn. Een opdrachtgever heeft wensen op hoofdlijnen, die bv3 pragmatisch en begrijpelijk vertaalt naar concrete opties.

Digitale tekeningen voorkomen later hoge kosten
Het borgen en vastleggen van zowel keuzes als de fysieke indeling van een gebouw – en alle installaties, leidingen en faciliteiten daarin – is voor de lange termijn cruciaal. Voor tekeningenbeheer bieden we opdrachtgevers een aantrekkelijke digitale oplossing die een praktisch alternatief vormt voor fysiek tekeningenbeheer. Waar het vooral om draait is dat actuele en digitale tekeningen die altijd beschikbaar zijn, enorm bijdragen aan het beheer van een pand en het voorkomen van onnodige hoge kosten bij beheer en onderhoud in een latere levensfase van het pand.

Gebouwbeheer op basis van concrete keuzes nu, in plaats van voldongen feiten straks
Met elke opdrachtgever voeren we eerst gesprekken over wensen en doelen én over de inbedding daarvan in de organisatie. Wensen als meer duurzaamheid, een prettiger gebouw of andere facilitaire doelen, formuleren organisaties vaak op hoofdlijnen. Wij gaan in gesprek over deze doelen en vooral ook over de herkomst daarvan. Waarom wil je iets en wat is daarvan het ultieme doel? Pas als we de wensen en behoeften van een opdrachtgever goed doorgronden, schetsen we opties voor het vervolg.

 Als opdrachtgever weet je waar je ja en nee tegen zegt
We werken daarbij met concrete scenario’s waarin zowel investering als exploitatie worden meegewogen. Vanuit concrete scenario’s kunnen we sneller stappen zetten. Als opdrachtgever weet je waar je ‘ja’ en ‘nee’ tegen zegt en ook met je eigen organisatie communiceert het makkelijker in concrete scenario’s. Uitgangspunten daarbij zijn bijvoorbeeld veranderende wettelijke eisen aan duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld een verplicht energielabel. Maar ook ambities die verder reiken dan dat.

Samen aan de slag?

Adres

De Grote Elst 9-11,
5246 JM  Rosmalen

Postbus 271
5240 AG  Rosmalen

(073) 639 9310

info@bv3vai.nl

Kom in contact