Beheer & onderhoud

Haal eruit wat erin zit.

Door Dirk Aarnoudse (Directeur operationele zaken)

Slim kijken naar het totaal van een gebouw. Zo haal je er véél meer uit. De vervanging van onderdelen en technische installaties, de energieprestatie, het borgen en vastleggen van wijzigingen en tekeningen. Wat voor gevolgen heeft dat voor het binnenklimaat en de exploitatiekosten? Zaken die je niet los kan zien, maar in elkaars logische verlengde liggen. Tenminste, dat zou in de praktijk zou moeten zijn.

Integrale visie

Bij bv3 Vastgoed | Adviseurs Ingenieurs zit een integrale blik op elk stuk vastgoed verankerd in het DNA. Zo komen we tot inzichten die een ander mist. We kijken naar wederzijdse afhankelijkheden; een warmtepomp is duurzaam, maar heeft pas zin bij voldoende isolatie. HR++ glas vergt een extra investering, maar betaalt zich uit op lange termijn. Tegelijk is het slim om dergelijk glas te plaatsen als er ook ander onderhoud gepland is. Soms moet je een stap terugzetten, het grote geheel in beschouwing nemen en slim nadenken en grondig doorrekenen. Zo komen we altijd tot een oplossing die zo duurzaam mogelijk is en tegelijk financieel aantrekkelijk voor de opdrachtgever. Zeker op de lange termijn.

Een belangrijk pijler van wat we doen is integraliteit. Daarvan is tekeningenbeheer een belangrijk onderdeel. Het digitaliseren en centraliseren van tekeningen is typisch iets dat op korte termijn niet per se iets oplevert, maar op de langere termijn van grote waarde is. En bij ons staat de lange termijn altijd centraal. Als je kijkt naar het beheer en de exploitatie van een gebouw, dan praat je altijd over decennia. Daarbij geloof ik in het bundelen van data. Tekeningen en het MJOP op één plek en van daaruit aan de slag gaan met een integrale visie op de verduurzaming, het onderhoud en de exploitatie van een pand.

Fundamentele keuzes

Wij vinden het belangrijk om gebruikers en eigenaren mee te nemen in onze visie op zaken als exploitatie, beheer en het MJOP. Daarin verschillen we van veel andere partijen. Wij werken niet in stilte aan de vervanging van een installatie hier of wat isolatieverbetering daar. In plaats daarvan leggen we een aantal concrete opties voor en nemen daar opdrachtgevers in mee. Wat kost het? Wat levert het op en over welke tijdshorizon praten we dan? Een kwestie van het maken van fundamentele keuzes over het gebruik en de toekomst van een gebouw. Als wij geen heldere visie op verduurzaming, exploitatie en onderhoud kunnen neerleggen, met begrijpelijke keuzes en opties, doen we ons werk niet goed.

Slim kijken naar beheer, onderhoud en exploitatie. Zo haal je véél meer uit een gebouw.

Vooruit op basis van eenheid tussen gebruiker en vastgoed

Betrokkenheid van opdrachtgevers bij duurzaamheid en de exploitatie op lange termijn zijn belangrijke uitgangspunten van ons werk, maar evengoed is een gezond en prettig gebruik voor het huidige doel dat. In beide gevallen zoeken we naar input en overeenstemming aan de voorkant. Idealiter zijn keuzes over het beheer van een gebouw geen voldongen feiten, ingegeven door de technische staat, maar onderdeel van een vooropgezet plan waarover lang daarvoor al is nagedacht en besloten. Mede daarom is het belangrijk dat gebruikers bij de realisatie én bij het beheer of het verduurzamen van een pand betrokken worden. We schetsen graag wat theoretisch mogelijk is, maar niet zonder daarbij oog te hebben voor praktische realiteiten. Zo waarborgen we een gezond binnenklimaat, maar vooral ook een pand dat door gebruikers als prettig wordt ervaren. Oók dat is in het ultieme belang van de pandeigenaar.

Samen aan de slag?

Adres

De Grote Elst 9-11,
5246 JM  Rosmalen

Postbus 271
5240 AG  Rosmalen

(073) 639 9310

info@bv3vai.nl

Kom in contact