Voor het bestaande Universitair Medisch Centrum in Leiden, is de volledige luchtbehandelingsinstallatie vernieuwd. Het bouwmanagement van het LUMC heeft aan bv3 gevraagd het bouwproces in kaart te brengen waarbij het uitgangspunt primair was, dat het primaire proces tijdens de vernieuwing doorgang diende te vinden. De prioriteit hierin lag in een 3D visualisatie waarin het bouwmanagement meegenomen kon worden in de volgorde van het bouwproces.

Meer
nieuws