HUB Noord-Brabant blij met succesvolle aanpak klimaatproblematiek via BV3 Vastgoed | Architecten Ingenieurs

In de winter zaten leerlingen met jassen aan in de klas en ‘s zomers was het binnen net zo warm als buiten. Voor een schoolpand van slechts 10 jaar oud moest dat toch eigenlijk niet kunnen. BV3 Vastgoed | Architecten Ingenieurs achterhaalde voor scholengemeenschap HUB Noord-Brabant de oorzaak en vernieuwde onlangs het ventilatiesysteem. “We zien meer scholen worstelen met verouderde of slecht functionerende klimaatinstallaties.”

Toewerken naar gezond binnenklimaat
Het op orde brengen van de luchtkwaliteit staat momenteel hoog op de agenda van veel schooldirecties. Een lastig agendapunt, want veel schoolgebouwen zijn in oude staat of geplaatste installaties blijken niet goed te werken, zoals ook bij HUB Noord-Brabant. Gonny Dubbeld, directeur bedrijfsvoering HUB: “Bij de bouw van ons hoofdgebouw zou een natuurlijke ventilatie zijn aangebracht, maar in de praktijk bleek dat onvoldoende te functioneren en slecht te regelen. BV3 kwam er al snel achter dat het grootste probleem lag in de manier van ventileren waarbij het systeem in de winter koude lucht van buiten naar binnen blies.”

Warmteterugwinning
BV3 haalde daarop het systeem er compleet uit en plaatste een volledig nieuwe luchtbehandelingsinstallatie, inclusief warmteterugwinning. Dirk Aarnoudse, adjunct directeur BV3 : “Deze zuigt de warme, vieze binnenlucht naar buiten. Dat stroomt langs een warmtewisselaar die deze warmte weer overdraagt op binnenstromende schone buitenlucht. De lucht is dan al op een bepaalde temperatuur en dus hoef je de radiatoren minder op te stoken. Bijkomend voordeel is dat in de zomer de warmtepomp de binnenstromende lucht weer kan koelen.”

Normen kunnen scherper
Dat bij zo’n relatief jong pand de luchtkwaliteit en klimaatregeling niet optimaal is, verbaast Dirk eigenlijk niets. “We zien dat vaker. Binnen het Bouwbesluit worden minimale eisen aan nieuwbouw of een verbouwing gesteld en dan kunnen grenzen worden opgezocht. Wij blijven liever ruimer binnen die normen. Als je naar de eisen voor luchtkwaliteit kijkt, dan is het maximale CO2-gehalte voor een klaslokaal volgens het Bouwbesluit 1200ppm. Wij stellen die streefwaarde scherper, want beter en gezonder is 800ppm, wat overeenkomt met frisse scholen Klasse A. Daarop stemmen we de hoeveelheid nodige luchtverversing per uur af, wat weer afhankelijk is van het aantal leerlingen in het lokaal.”

Toekomstbestendig totaalplaatjeDat facilitair beheer pakt BV3 graag breed aan. Dirk: ‘We lossen niet alleen technisch de problemen op, maar kijken ook verder. Zo hebben we dit specifieke pand van HUB eerst grondig onderzocht op basis van de klachten en wensen die er lagen. Vervolgens stelden we voor de directie een advies op inclusief een lijst van aanpassingen waar HUB nu en straks het meest bij gebaat zou zijn. Daarbij hebben we uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebouw en de budget technische aspecten.’

Uitbalanceren
De CO2 waarden in het pand zijn nu helemaal op orde en ook de temperatuur is nu goed in balans. Bij het proefdraaien afgelopen zomer werden in de lokalen al mooie, acceptabele temperaturen behaald. Dirk: ‘Voor het inregelen van het systeem trekken we zeker een jaar uit. Samen met de school monitoren we hoe het allemaal gaat gedurende de seizoenen en daarop stellen we het systeem dan weer bij, totdat alles 100% naar tevredenheid werkt.

Nazorg, inregelen en finetunen
Dat bij installatietechniek de afstemming met andere factoren nogal nauw luistert, illustreert het feit dat de geplaatste nieuwe klimaatinstallatie een storend geluid bleek te produceren. Dirk: ‘Dat er  soms zaken anders zitten of lopen, merk je vaak pas bij inschakeling. Het kostte wel wat tijd om dat geluid te achterhalen en weg te nemen. We horen wel dat zulke nazorg ook weleens anders gaat; dat partijen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor zo’n probleem dan niet nemen of geld blijkt een issue te zijn. Dat is niet onze manier van werken en lossen zoiets gewoon op.’

Toekomstgericht beheer
Ook op de andere HUB-locaties is BV3 druk bezig de installaties grondig onder de loep te nemen. Dirk: ‘We hebben voor elk pand een verduurzamingsanalyse opgesteld met waar staan we nu, waar willen we heen en wat ligt in de mogelijkheden. Ook hebben we orde gebracht in alle leverancierscontracten en kijken waar zo mogelijk tijdbesparende geautomatiseerde processen kunnen worden ingezet.  Deze analyses wordt geïntegreerd in een Meerjaren Onderhouds Plan. Daarmee kan de directie komende jaren heel bewust keuzes en afwegingen maken.’

Duurzaam MJOP als maatwerk
BV3 ziet dan ook absoluut toekomst voor een totaal facilitair pakket voor scholen waarbij advisering, uitvoering, beheer en storingsoplossing voor komende jaren zijn samengevat en dat onlosmakelijk deel uitmaakt van een MJOP. Dirk: ‘Waarmee je ook automatisch voldoet aan de actuele regelgeving en normeringen en waarbij de terugverdientijden van ingezette maatregelen zijn gebaseerd zijn op basis van levensduurkosten en niet op – wat je veelal ziet – onrealistische berekeningen. Zo’n MJOP kunnen we helemaal afstemmen op het pand en het beschikbare jaarlijkse onderhoudsbudget.’

BV3 als facilitaire rechterhand
Bij HUB zijn ze blij met BV3 aan hun zijde. ’Wij hebben geen beleidsmedewerker facilitair in dienst en BV3 neemt ons wat dat betreft een hoop zorg uit handen, zonder dat we de regie verliezen’ besluit Gonny. ’Wij staan aan het roer en hebben via BV3 de mogelijkheid om per onderwerp of activiteit de juiste expertise in te huren. Die flexibiliteit werkt prettig. Als school kun je gewoonweg niet alles oppakken en BV3 kan ons goed in allerlei zaken adviseren. Doordat we al zo lang samenwerken weten ze bovendien naadloos aan te sluiten op onze processen en werkmethodes, dat vind ik echt een meerwaarde.’

Meer
nieuws