BV3 Vastgoed | Adviseurs Ingenieurs geeft hypermoderne draai aan ROC mobiliteit in Amsterdam

Vorig jaar zomer verrees onder de noemer NexTechnician een spectaculaire nieuwbouw voor de sectie mobiliteitstechniek van het ROC Amsterdam. Een bijzonder project waar BV3 vorm aan mocht geven. Er staat nu een hypermoderne leslocatie waarbinnen het onderwijs nauw kan samenwerken met allerlei bedrijven uit de mobiliteitsbranche. Over de bouw aan het woord: Reinier Barends, directeur en Architect bij BV3 Vastgoed | Architecten Ingenieurs, en Coen Kraak, opleidingsmanager binnen het ROC Amsterdam.

Directe link bedrijfsleven
De ROC mobiliteit in Amsterdam biedt onderwijs aan zo’n 700 studenten binnen MBO 1 t/m 4 . “Bij mobiliteit moet je denken aan fietstechniek, scootertechniek, motorfietstechniek, autoschadeherstel, autospuiten, bedrijfsautotechniek en autotechniek,” aldus Coen Kraak. “We wilden een nieuw pand realiseren voor al deze opleidingen. Tegelijkertijd lag er de wens om daarin ook werkruimtes voor het bedrijfsleven te integreren. Dat geeft de mogelijkheid om de link tussen theorie en praktijk te intensiveren en ook samen te werken aan innovatieve vraagstukken.”

Complex eisenpakket
De complete bouwbegeleiding werd door BV3 Vastgoed | Architecten Ingenieurs uitgevoerd. Reinier Barends: “Dat betrof de architectuur en de installaties. Best complex, want bij de realisatie van leslokalen en techniekwerkplaatsen hoort automatisch heel wat regelgeving. Je hebt bijvoorbeeld te maken met een hoge concentratie uitlaatgassen, dus vormen ventilatie, luchtzuivering en brandveiligheidseisen een groot punt van aandacht. Verder hadden we ook te maken met hele praktische eisen, zo moesten ook vrachtwagens en bussen naar binnen kunnen rijden voor het onderdeel bedrijfsautotechniek.”

Logisch logistiek plaatje
Voor BV3 zat verder de uitdaging in alle logistiek rond de vele lokalen en ruimtes. Reinier: “Je hebt te maken met theorielokalen, praktijklokalen, magazijnen, vergaderkamers, noem maar op. Looplijnen moeten dan niet te lang worden. Bovendien wil je dat de theorie soms gescheiden is van de praktijk, maar de wisselwerking moet wel optimaal blijven. En je hebt te maken met minimale wettelijke oppervlakte-eisen voor bepaalde lesruimtes. Dat vergt dus puzzelen. Daarom maakten we eerst een relatieschema wat betreft ruimtes en gebruik”.

Licht en ruimte
Vanuit de ROC lag ook de wens om het pand heel ruimtelijk te maken met overal voldoende binnenkomend licht. Coen: “We wilden niet het gevoel krijgen straks in hokjes of vakjes te zitten. Dat leek mij wel een uitdaging, want het is best een diep pand. Dus ik had verwacht dat het achterin toch wel donkerder zou zijn. Maar nu het gebouw is gerealiseerd, blijkt dat helemaal niet het geval. De mensen die binnenkomen, zijn dan ook erg onder de indruk van alle ruimte.”

Volhardend
“Dat heeft best wat voeten in de aarde gehad,’ vervolgt Reinier. “Want we deden het soms even anders. En als een aannemer zei dat iets niet kon, bleven we volharden dat we echt een bepaalde kant op wilden. Alles hadden we van te voren namelijk goed uitgedacht en ook bouwtechnisch was het ontwerp grondig tegen het licht gehouden. Gelukkig heeft dat ontzettend goed uitgepakt en staat er nu een goed geslaagd gebouw. Vrijwel iedereen is enthousiast en tevreden, en dat is precies waar we het allemaal voor doen.”

Maximaal oppervlaktegebruik
Dat het ROC niet over een nacht ijs ging, bewijst hun intensieve voorbereiding. Coen: “Intern hebben we zeker een jaar benut om alle ruimtes op elkaar af te stemmen. Met docenten en betrokken bedrijven kwamen we om de anderhalve week samen om alle ruimtes tot in detail te bekijken. Je wilt dat alle faciliteiten op de juiste plek zitten en alles zo rendabel mogelijk is. En ook voor docenten moet de indeling van praktijkruimtes overzichtelijk en veilig te gebruiken zijn.”

Ontwerp in 3D
Om alvast een idee te geven hoe de ruimtes er uit zouden te komen zien, maakte BV3 van alles 3D tekeningen en filmpjes. Coen: “Dat versnelt zo’n proces echt. Die beelden waren zelfs zo sterk en exact in weergave, dat toen het pand er eenmaal stond en ik samen met onze docenten binnenliep, het net leek alsof we er al eerder hadden rondgelopen. Alle ruimtes kenden we haast al op ons duimpje.”

Compleet beeld
Reinier: “Het maken van een digitale 3D indeling met compleet interieur geeft veel meer inzicht dan een gewone plattegrond. Op die manier kun je ook nog bijtijds bijsturen voordat de bouw begint. Je hebt dan vrijwel geen verrassingen meer achteraf, wat tijd scheelt en dus ook geld. Wij doen dat al jaren zo en werken ook onze werktekeningen en installatietekeningen in 3D uit voor de aannemer. Daarmee kunnen we zelfs simulaties maken om allerlei berekeningen te maken.”

Tackelen kinderziektes
Een omvangrijk project als dit, betekent ook veel aspecten om af te stemmen. “Na de oplevering door BV3 hadden we nog wat zaken die we zelf in gang moesten zetten om alles goed te laten functioneren,” beaamt Coen. “Dat vergt toch wat tijd, al heb je de deuren al open. Nu, na een half jaar, werkt vrijwel alles zoals het moet. Iedereen is er lovend over; het bestuur, de docenten, de leerlingen en alle bedrijven. Je merkt bovendien dat het lichte ontwerp voor een bepaalde rust zorgt. De nieuwe ruimtes hebben echt een positieve invloed op onze studenten.”

Stimuleer verandering
Het advies van Coen aan iedereen die voor een dergelijk vernieuwingsproject staat: “Zo’n nieuwbouw is best een ingewikkeld proces. Je moet daarbij accepteren dat het merendeel het liefst iets wil bouwen dat lijkt op wat ze al hebben. Ga niet die richting op, want dan kom je toch weer op hetzelfde uit. Blijf daarover in gesprek. Met een nieuwe pand kun je juist verbeterslagen maken en krijg je de kans om nieuwe wegen in te slaan. Dat is een intensief proces waar je met zijn allen doorheen moet. Ik ben blij dat dat bij deze nieuwbouw gelukkig goed is gelukt.”

Meer
nieuws