Architectuur

Duurzaam in ruime zin.

Door Reinier Barends

In de kern is architectuur het ontwerp van een gebouw met zijn beleving in interieur en exterieur, maar evengoed een legpuzzel van wensen, kaders en randvoorwaarden. Bij BV3 Vastgoed | Architecten Ingenieurs ontwerpen we gebouwen vanuit een integrale visie. Daaronder ligt een sterk fundament van duurzaamheid. In de ruimste zin van dat begrip. Een duurzaam gebouw is niet alleen een energieneutraal gebouw, maar ook een aanpasbaar gebouw dat je op tal van manieren gebruikt en hergebruikt. Dat is een uitdaging die we steeds weer met veel plezier oppakken. Wij ontwerpen niet alleen het gebouw dat je nú wil, maar ook het gebouw dat je over 20 jaar nog steeds wil.

Over de perceelgrenzen heen ontwerpen

Onze visie op architectuur is gebaseerd op het integrale denken. Daaronder valt een visie op de duurzaamheid, flexibiliteit en installaties van een gebouw. Maar ook de integratie van een gebouw met de omgeving en de exploitatie ervan. Wij ontwerpen een gebouw van binnenuit, maar wél tot over de perceelgrenzen heen. Want een gebouw staat niet op zichzelf en is ook geen eenmalige investering. Het succes ervan staat of valt met tevreden gebruikers en een sluitende exploitatie. Bij het ontwerp van een gebouw kijken wij niet alleen naar wat je als opdrachtgever nu wil, maar vooral ook naar wat je straks nodig hebt.

Duurzaam doen

Toekomstbestendigheid is bij het ontwerpen van een gebouw van het grootste belang. Om te zien waarin een ontwerp soms tekortschiet moet je juist achteromkijken, in plaats van vooruit. Waarin schieten gebouwen die 20 of 30 jaar geleden ontworpen zijn nu tekort? Pijnpunten daarbij zijn vaak hoge lasten voor exploitatie en onderhoud, gebrekkige integratie met de omgeving en ongelukkige locaties. Natuurlijk kunnen we niet voorspellen wat over 20 jaar de trends en behoeften zijn, maar we kunnen wél flexibel bouwen en in harmonie met de omgeving. Daarmee maximaliseren we de duurzame waarde van een pand.

"Onze visie op architectuur is doorspekt met integraal denken. Daaronder valt een visie op de duurzaamheid, flexibiliteit en installaties van een gebouw".

In één keer vast-goed

Wat we nu wel zeker weten is dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Dat zit hem zeker niet alleen in eisen over energielabels en nul-op-de-meter. Ook een milieuvriendelijk gebouw met een prettig verblijfsklimaat en de materiaalkeuze zijn ontwerpkwesties. Dit kun je maar één keer goed doen. Duurzaamheid achteraf, met losse maatregelen en het vervangen of toevoegen van installaties, is veel duurder dan duurzaam ontwerpen. Zelfs als de initiële kosten van duurzaam ontwerp hoger zijn. Daarom kijken wij nadrukkelijk naar de gehele levensduur. Daarin nemen we onze opdrachtgevers bij de hand.

Samen aan de slag?

Adres

De Grote Elst 9-11,
5246 JM  Rosmalen

Postbus 271
5240 AG  Rosmalen

(073) 639 9310

info@bv3vai.nl

Kom in contact